Kans voor pedagogische medewerkers om bij te scholen!

Leestijd: 4 minuten

Kans voor pedagogische medewerkers om bij te scholen!

Als pedagogisch medewerker werk je met kinderen en zorg jij dagelijks voor de mogelijkheden die voor hen nodig zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In de eerste zes levensjaren van kinderen wordt namelijk de basis gelegd voor hun verdere leven. Jij bent daar dus een belangrijke schakel in! Om hier nog beter mee om te kunnen gaan en kinderen optimale kansen te kunnen bieden is het verdiepen in interactievaardigheden een belangrijke meerwaarde voor de pedagogisch medewerker. Er zijn zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, grenzen stellen, praten en uitleggen, respect voor autonomie, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties.

Subsidie voor TINK of OOG voor Interactie

Het ministerie investeert met de tijdelijke subsidie in het versterken van de Nederlands taal en de interactievaardigheden binnen de kinderopvang. Er zijn op dit moment twee programma’s die voor deze subsidie in aanmerking komen, namelijk “TINK” en “Oog voor interactie”; maar welke is nu geschikt voor jouw organisatie?

Kies ik voor TINK of Oog voor Interactie?

Beide trainingen zijn gericht op het leren van en met elkaar. Er wordt weleens gedacht dat beide trainingen taaltrainingen zijn en dat je na het volgen ervan op taalniveau 3F zit. Dat is niet het geval!

Het verschil tussen TINK en Oog voor Interactie.

TINK is meer gericht op het volgen van de Taallijn. Taal wordt gekoppeld aan de interactievaardigheden.

Oog voor Interactie gaat meer uit van het Kind Volgend werken. Er wordt gebruik gemaakt van het boek Interactievaardigheden (wordt inmiddels ook op veel ROC’s gebruikt). In deze training worden interactievaardigheden gekoppeld aan goed taalgebruik, net andersom als bij TINK.

Dus als je meer vanuit taal wilt werken is TINK het best passend en als je meer Kind Volgend wilt gaan werken, dan past Oog voor Interactie het beste bij jouw organisatie!

Op de websites van Sardes en het NJI worden de volgende beschrijvingen van de trainingen gegeven.

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker! Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. Videocoaching is een belangrijk onderdeel van de TINK-aanpak.

Met de training Oog voor interactie leer je als pedagogisch medewerker op een goede manier contact te maken en dit verbetert de interactie met de kinderen. Jouw persoonlijk handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmpjes te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en daarvan te leren. Deze training versterkt de professionele kwaliteit door in te zoomen op de interactievaardigheden en de inzet van taal als pedagogisch middel. Het persoonlijk handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmbeelden te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en daarvan te leren. Per deelnemer worden de stappen bepaald voor individuele groei. De trainer fungeert daarin ook als coach.

De trainingen worden door de pedagogisch medewerkers ervaren als erg leuk en prikkelend. Ze geven aan “wakker geschud“ te worden en minder vanuit de automatische piloot te werken. Vooral de onderdelen Respect voor Autonomie en het Ontwikkelingsgericht werken worden door hen genoemd als erg leerzaam. Het zijn eye-openers en geven inzicht in het nog sterker uit kunnen gaan van de kracht van de kinderen.

WerkendLeren beschikt over trainers die zowel TINK als Oog voor Interactie landelijk kunnen verzorgen. Onze trainers beschikken allen over een zeer brede praktijkervaring. Zij weten dus hoe het in de dagelijkse praktijk gaat en wat jullie nodig hebben om daar nog meer van jullie kwaliteiten gebruik te kunnen gaan maken. Door de dagelijkse praktijk en ervaring als uitgangspunt te gebruiken, wordt de training als stimulerend en motiverend ervaren en levert deze maatwerk-training het gewenste effect op.

Vervolg training

Na het volgen van de training is het belangrijk dat het leerproces in jullie team wordt voortgezet. WerkendLeren heeft een training ontwikkeld “Zelfbewust en Vaardig”, welke het mogelijk maakt om dit als team meer inhoud te blijven geven.

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je meer informatie? Neem contact op met WerkendLeren 088 - 28 27 000 of info@werkendleren.nl.

De laatste kans op subsidie voor TINK of OOG voor Interactie!

Het vierde en laatste aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden start op dinsdag 2 januari 2018, 9.00 uur tot en met maandag 30 april 2018, 17.00 uur. WerkendLeren ondersteunt kosteloos bij de aanvraag, maar zelf aanvragen kan ook via www.uitvoeringvanbeleidszw.nl. Als het subsidieplafond eerder bereikt wordt, sluit de aanvraagmogelijkheid. Wacht dus niet tot het laatste moment!

Vrijblijvend de training als optie bij ons aanmelden kan ook, zo houden wij rekening met de beschikbaarheid van trainers en de wensen m.b.t. de uitvoering. Geen subsidie dan annuleren wij kosteloos.

  • Deel dit bericht op

Relevante artikelen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en onze nieuwste opleidingen? Meld je dan nu aan!