Subsidieregeling Praktijkleren 2018-2019

Werkgevers die hun medewerkers (laten) opleiden, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL). Deze subsidie is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een student.

Dienstverlening

WerkendLeren kan u ontzorgen in het voeren van de administratie benodigd voor de aanvraag van de Subsidieregeling Praktijkleren. Onze dienstverlening bestaat daarbij uit:

 • Het toetsen of u voldoet aan alle voorwaardelijkheden. Indien noodzakelijk helpen wij u aan alle voorwaarden te voldoen;
 • Het inrichten en uitvoeren van de administratie, zodat u zeker weet dat u aan alle administratieve eisen voldoet;
 • Het verzorgen van de aanvraag bij het ministerie van OC&W

WerkendLeren levert voor de Subsidieregeling Praktijkleren één totaalpakket bestaande uit:

Advies en Administratie

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. U dient o.a. een administratie bij te houden ter onderbouwing van de praktijkbegeleiding voor elke deelnemer waarvoor u subsidie wilt aanvragen.

Wij adviseren u over welke documenten u dient te verzamelen om aanspraak te maken op de subsidie en aan welke voorwaarden de verschillende documenten en het opleidingstraject van de deelnemer dienen te voldoen. Daarnaast voeren wij de administratie voor u.

Voordelen voor u:

 • U hoeft alleen de documenten aan te leveren, wij voeren de administratie;
 • U weet zeker dat uw administratie voldoet aan de strenge regels van de overheid.

Administratiesysteem

WerkendLeren maakt gebruik van haar eigen administratiesysteem hierdoor hebben wij voor iedere organisatie inzicht in de voortgang. Tevens maken wij rapportages waarmee u in één oogopslag inzicht heeft in de voortgang en eventuele risico’s. Op verzoek verstrekken wij per kwartaal een persoonlijke rapportage.

Voordelen voor u:

 • Monitoring voortgang administratie;
 • Subsidie indicatie;
 • Borging gedurende de gehele subsidietermijn, inclusief 5 jaar bewaarplicht.

Subsidieaanvraag

De subsidie wordt door het Ministerie van Onderwijs ter beschikking gesteld aan leerbedrijven, om tegemoet te komen in de kosten van het begeleiden van de leerling. De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en wordt achteraf (na afloop van het schooljaar) ingediend. Als de begeleiding eerder stopt dan in de overeenkomst is aangegeven, dan moet dit blijken uit het aanvraagformulier.

Alleen de weken waarin tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep heeft plaatsgevonden tellen mee, ongeacht het aantal dagen. De weken waarin geen begeleiding heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld door ziekte) tellen niet mee.

Na afloop van het studiejaar dient per afzonderlijke werknemer de aanvraag digitaal ingediend te worden via een webportal van RVO, het agentschap van het Ministerie van Onderwijs. WerkendLeren verzorgt voor u het indienen van de subsidieaanvraag volledig. Hierdoor hoeft u zich geen complexe wet- en regelgeving eigen te maken en weet u zeker dat de aanvraag correct verloopt.

Voordelen voor u:

 • U hoeft zelf niet te zorgen voor het aanvragen van een e-herkenning;
 • U hoeft zich geen complexe wet- en regelgeving eigen te maken;
 • U weet zeker dat de aanvraag correct verloopt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en onze nieuwste opleidingen? Meld je dan nu aan!